Breaking

Wednesday, March 16, 2016

Puwede na ba ako magrehistro para sa halalan?Maaari ka nang magrehistro kung ikaw ay:
  • Mamamayan ng Pilipinas,
  • 18 taong gulang pataas,
  • Residente ng Pilipinas nang di-bababa sa isang taon,
  • Residente ng pook kung saan mo gustong bumoto nang di-bababa sa anim na buwan, at
  • Hindi diskuwalipikado ng batas.
Hindi ka maaaring magrehistro kung ikaw ay:
  • Nakulong nang di-bababa sa isang taon, at nakalaya hindi dahil sa plenary pardon o amnestiya.
  • Nagkasala ng kasong rebelyon, insureksiyon, paglabag ng batas ukol sa armas, o kahit anong krimen laban sa seguridad ng bansa.
  • Wala sa tamang pag-iisip o walang sapat na kakayahan, ayon sa paghuhusga ng kinauukulang awtoridad (makapagrerehistro lamang kung ideklara ng awtoridad na malaya na sa nasabing kalagayan).

No comments:

Post a Comment

Itanong mo, Sagot Agad