Breaking

Monday, February 20, 2017

Paano pumunta sa Department of Foreign Affairs - Aseana? How to go to Department of Foreign Affairs - Aseana?

Commuting Ruta:Mula Caloocan:Route 1: LRT1-Jeep
 1.     Dumaan ay isang LRT1 ay isang Baclaran Station.
 2.     Sumakay Ng jeep ay isang SM Mall of Asia (MoA) ay isang pamamagitan Ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 3.     Bumaba ay isang Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard sa lumakad patungo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: LRT1-Bus

 1.     Dumaan ay isang LRT1 ay isang EDSA Station.
 2.     Sumakay Ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 3.     Tanungin Ang konduktor ay isang drop off mo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Mula Las Pinas:

 1.     Kasama Alabang-Zapote Road, sumakay nG bus papuntang Lawton.
 2.     Tanungin Ang konduktor ay isang drop off mo ay isang Roxas Boulevard corner Bradco Street.
 3.     Lumiko pakaliwa papunta Brado Street sa lumakad 1 block (approx 300-500 metro).
 4.     Ang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA) Matatagpuan ay isang Diosdado Macapagal Boulevard corner Bradco Street Kabuuan S & R.

Mula Makati:Route 1: Bus

 1.     Along EDSA, sumakay nG bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 2.     Tanungin Ang konduktor ay isang drop off mo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: MRT-Bus

 1.     Sumakay Ang MRT ay isang Taft Station.
 2.     Along EDSA, sumakay nG bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 3.     Tanungin Ang konduktor ay isang drop off mo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 3: Jeep-LRT1-Jeep

 1.     Mula Buendia, sumakay nG jeep ay isang Cartimar o LRT Gil Puyat Station.
 2.     Bumaba ay isang Gil Puyat corner Taft Avenue.
 3.     Sumakay Ang LRT1 ay isang Baclaran Station.
 4.     Sumakay Ng jeep ay isang SM Mall of Asia (MoA) ay isang pamamagitan Ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 5.     Bumaba ay isang Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard sa lumakad patungo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 4: Jeep-Jeep-Jeep

 1.     Mula Buendia, sumakay nG jeep ay isang Cartimar o LRT Gil Puyat Station.
 2.     Bumaba ay isang Gil Puyat corner Taft Avenue.
 3.     Sumakay Ng jeep ay isang Baclaran.
 4.     Sumakay Ng jeep ay isang SM Mall of Asia (MoA) ay isang pamamagitan Ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 5.     Bumaba ay isang Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard sa lumakad patungo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).


Commuting Ruta:Mula Caloocan:Route 1: LRT1-Jeep
 1.     Dumaan ay isang LRT1 ay isang Baclaran Station.
 2.     Sumakay Ng jeep ay isang SM Mall of Asia (MoA) ay isang pamamagitan Ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 3.     Bumaba ay isang Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard sa lumakad patungo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: LRT1-Bus

 1.     Dumaan ay isang LRT1 ay isang EDSA Station.
 2.     Sumakay Ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 3.     Tanungin Ang konduktor ay isang drop off mo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Mula Las Pinas:

 1.     Kasama Alabang-Zapote Road, sumakay nG bus papuntang Lawton.
 2.     Tanungin Ang konduktor ay isang drop off mo ay isang Roxas Boulevard corner Bradco Street.
 3.     Lumiko pakaliwa papunta Brado Street sa lumakad 1 block (approx 300-500 metro).
 4.     Ang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA) Matatagpuan ay isang Diosdado Macapagal Boulevard corner Bradco Street Kabuuan S & R.

Mula Makati:Route 1: Bus

 1.     Along EDSA, sumakay nG bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 2.     Tanungin Ang konduktor ay isang drop off mo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: MRT-Bus

 1.     Sumakay Ang MRT ay isang Taft Station.
 2.     Along EDSA, sumakay nG bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 3.     Tanungin Ang konduktor ay isang drop off mo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 3: Jeep-LRT1-Jeep

 1.     Mula Buendia, sumakay nG jeep ay isang Cartimar o LRT Gil Puyat Station.
 2.     Bumaba ay isang Gil Puyat corner Taft Avenue.
 3.     Sumakay Ang LRT1 ay isang Baclaran Station.
 4.     Sumakay Ng jeep ay isang SM Mall of Asia (MoA) ay isang pamamagitan Ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 5.     Bumaba ay isang Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard sa lumakad patungo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 4: Jeep-Jeep-Jeep

 1.     Mula Buendia, sumakay nG jeep ay isang Cartimar o LRT Gil Puyat Station.
 2.     Bumaba ay isang Gil Puyat corner Taft Avenue.
 3.     Sumakay Ng jeep ay isang Baclaran.
 4.     Sumakay Ng jeep ay isang SM Mall of Asia (MoA) ay isang pamamagitan Ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 5.     Bumaba ay isang Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard sa lumakad patungo ay isang Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).
Mula Paranaque:Route 1: Jeep-Jeep
 1.     Mula Sucat, sumakay ng jeep sa Baclaran.
 2.     Sumakay ng jeep mula Baclaran hanggang SM Mall of Asia (MoA) sa pamamagitan ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 3.     Bumaba sa Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard at lumakad patungo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: Bus-Bus

 1.     Sumakay ng bus papuntang Pasay at bumaba sa EDSA corner Taft Avenue.
 2.     Sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 3.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Mula Pasay:Route 1: Jeep

 1.     Sumakay ng jeep mula Baclaran hanggang SM Mall of Asia (MoA) sa pamamagitan ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 2.     Bumaba sa Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard at lumakad patungo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: Jeep

 1.     Mula Mall of Asia, sumakay ng jeep sa Baclaran pamamagitan Diosdado Macapagal Boulevard
 2.     Bumaba sa Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard at lumakad patungo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Mula Pasig:Route 1: Bus

 1.     Along EDSA, sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 2.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: MRT-Bus

 1.     Sumakay ang MRT sa Taft Station.
 2.     Along EDSA, sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 3.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Mula Quezon City:Route 1: Bus

 1.     Mula Cubao corner EDSA, sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 2.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: MRT-Bus

 1.     Sumakay ang MRT sa EDSA corner Taft.
 2.     Sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 3.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 3: LRT2-LRT1-Bus

 1.     Sumakay ang LRT2 sa Recto Station.
 2.     Maglakad sa kahabaan ng pagkonekta footbridge sa LRT1 Doroteo Jose Station.
 3.     Sumakay ang LRT1 sa EDSA Station.
 4.     Sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 5.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 4: LRT2-LRT1-Jeep

 1.     Sumakay ang LRT2 sa Recto Station.
 2.     Maglakad sa kahabaan ng pagkonekta footbridge sa LRT1 Doroteo Jose Station.
 3.     Sumakay ang LRT1 sa Baclaran Station.
 4.     Sumakay ng jeep mula Baclaran hanggang SM Mall of Asia (MoA) sa pamamagitan ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 5.     Bumaba sa Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard at lumakad patungo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Mula San Juan:Route 1: LRT2-LRT1-Bus

 1.     Sumakay ang LRT2 sa Recto Station.
 2.     Maglakad sa kahabaan ng pagkonekta footbridge sa LRT1 Doroteo Jose Station.
 3.     Sumakay ang LRT1 sa EDSA Station.
 4.     Sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 5.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: LRT2-LRT1-Jeep

 1.     Sumakay ang LRT2 sa Recto Station.
 2.     Maglakad sa kahabaan ng pagkonekta footbridge sa LRT1 Doroteo Jose Station.
 3.     Sumakay ang LRT1 sa Baclaran Station.
 4.     Sumakay ng jeep mula Baclaran hanggang SM Mall of Asia (MoA) sa pamamagitan ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 5.     Bumaba sa Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard at lumakad patungo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 3: Jeep-MRT-Bus

 1.     Mula Greenhills Shopping Center, sumakay ng jeep sa MRT Annapolis-Santolan Station.
 2.     Sumakay ang MRT sa Cubao o Taft Avenue Station.
 3.     Sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 4.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).
Mula Taguig:Route 1: Jeep-MRT-Jeep
 1.     Mula NAMRIA, Manila American Cemetery and Memorial, Gate 2, 3rd Avenue, 26th Street, 32nd Street, o ika-34 Street, sumakay ng jeep sa Guadalupe.
 2.     Sumakay ang MRT sa Taft Avenue Station.
 3.     Sumakay ng bus papuntang "MIA 611-Tambo."
 4.     Tanungin ang konduktor sa drop off mo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 2: Jeep-Jeep-LRT1-Jeep

 1.     Mula NAMRIA, Manila American Cemetery and Memorial, Gate 2, 3rd Avenue, 26th Street, 32nd Street, o ika-34 Street, sumakay ng jeep sa Guadalupe.
 2.     Mula Guadalupe, sumakay ng jeep sa Cartimar, at bumaba sa Sen. Gil Puyat Ave. (Buendia) corner Taft Ave.
 3.     Sumakay ang LRT1 sa Baclaran Station.
 4.     Sumakay ng jeep mula Baclaran hanggang SM Mall of Asia (MoA) sa pamamagitan ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 5.     Bumaba sa Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard at lumakad patungo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).

Route 3: Jeep-Jeep-Jeep-Jeep

 1.     Mula NAMRIA, Manila American Cemetery and Memorial, Gate 2, 3rd Avenue, 26th Street, 32nd Street, o ika-34 Street, sumakay ng jeep sa Guadalupe.
 2.     Mula Guadalupe, sumakay ng jeep sa Cartimar, at bumaba sa Sen. Gil Puyat Ave. (Buendia) corner Taft Ave.
 3.     Sumakay ng jeep sa Baclaran.
 4.     Sumakay ng jeep mula Baclaran hanggang SM Mall of Asia (MoA) sa pamamagitan ng Diosdado Macapagal Boulevard.
 5.     Bumaba sa Bradco Street corner Diosdado Macapagal Boulevard at lumakad patungo sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA).
Need to ask more question visit the Question and Answer Site Community