Breaking

Wednesday, March 16, 2016

Ano-ano ang mga gagawin pagdating sa COMELEC/OEO?  1. Beberipikahin ang iyong pagkakakilanlan at tirahan gamit ang iyong ID.
  2. Beberipikahin ang lagay ng iyong pagrerehistro.
  3. Sagutan ang application form. Tiyaking tatlong (3) kopya ang sinagutan mo. Maaari mo nang sagutan ito bago online o i-download ang form bago ka magparehistro para mapabilis ang proseso.
  4. Kukunin ang iyong biometrics (litrato, fingerprint, lagda).
  5. Bibigyan ka ng Acknowledgment Receipt pagkatapos.

No comments:

Post a Comment

Itanong mo, Sagot Agad