Breaking

Wednesday, March 16, 2016

Ano’ng kailangan kong dalhin para makapagrehistro?
Dalhin ang sumusunod sa iyong pagrerehistro:
 • Dalawang (2) ID kung saan nakasaad ang iyong litrato, tirahan, at pangalan. Pumili mula sa sumusunod:
  • Kasalukuyang employee ID na may lagda ng employer o kinatawan nito;
  • Postal ID;
  • Student ID o library card, na may lagda ng mga awtoridad ng paaralan;
  • Senior Citizen’s ID;
  • Driver’s License;
  • NBI/PNP Clearance;
  • Pasaporte;
  • SSS/GSIS ID;
  • Integrated Bar of the Philippines ID;
  • Mga lisensiyang mula sa Professional Regulatory Commission (PRC);
  • Iba pang ID na kahanay ng mga nabanggit.

No comments:

Post a Comment

Itanong mo, Sagot Agad