Breaking

Wednesday, March 16, 2016

Kailan ko bang personal na pumunta para magparehistro?
Oo. Hindi pahihintulutan ang ibang tao na magrehistro para sa iyo.

No comments:

Post a Comment

Itanong mo, Sagot Agad