Breaking

Wednesday, March 16, 2016

Saan ako pupunta para makapagrehistro?
Maaari kang magparehistro sa mga lokal na tanggapan ng Commission on Elections (COMELEC) o Office of the Election Officer (OEO). Mayroong lokal na COMELEC o OEO sa bawat distrito, lungsod, o munisipalidad. Kadalasang matatagpuan ang mga ito malapit sa munisipyo.

No comments:

Post a Comment

Itanong mo, Sagot Agad